Zorunlu Genel Sağlık Sigortası - Oğuzhan ASLAN | COB | General Manager | Han Grup A.Ş.

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası

Resim10

Her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşı da Sosyal Güvenlik Kurumu yeni uygulamalara imza atıyor. Bu yenilikler işçi ve işverenler açısından bir takım kısa süreli adaptasyon sorunlarına yol açsa da amaç ve sonuçlarını genellikle olumlu bulduğumu söylemeliyim.

Bu yılbaşı bizleri bekleyen yenilik ise Zorunlu Sağlık Sigortası uygulaması... Sosyal Güvenlik Kurumu tarihinin en büyük ve en cesur adımı olduğuna inandığım bu uygulama ile tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (yaklaşık 74 milyon kişi) çalışsalar da çalışmasalarda sağlık güvencesine kavuşuyorlar.

“5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin tamamı, 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girecek olup Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 4857 sayılı İş Kanununun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların da 1/1/2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.”

Bu maddenin açıklaması: 30 günden az çalışan personellerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için prim ödemelerini zorunlu olarak 30 güne tamamlamaları ve eksik her bir gün için ne kadar prim ödeneceğinin tespit edilerek SGK’ya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Konuyu biraz açacak olursak; ayda 30 gün çalışan sigortalılar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırken, çalışmayanlar (ya da sigortasız çalışanlar) ve ayda 30 günden az çalışanlar (sigorta primleri 30 günden az ödenenler) sağlık hizmetlerinden ücreti karşılığında yararlanabiliyorlardı. Zorunlu Sağlık Sigortası ise çalışan, işveren, 30 günden az çalışan ve çalışmayan ayrımı yapmadan herkesin ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi uygulamasıdır. Peki bu uygulamadan kimler nasıl etkilenecek? Herkesin durumunu ayrı ayrı değerlendirebilmesi için 10 soru ve 10 cevap sunuyorum.

1- Kimler Zorunlu Sağlık Sigortası kapsamına girecek:  01.01.2012 tarihinde aşağıdaki istisnalar hariç Türkiye'nin tamamı (bütün işçiler, bağımsız çalışanlar, kamu çalışanları, isteğe bağlı sigortalılar, işsizler, ev hanımları ve yabancılar) Zorunlu Sağlık Sigortası kapsamına alınacak.
· Milletvekilleri,
· Kendi ülkesinde sigortalı olup da Türkiye'de bulunan yabancılar,
· Zorunlu askerlik görevini yerine getiren erler bu kapsama girmezler.

2- Yeşil kartlıların durumunda değişiklik olacak mı: Yeşil kartlılar mevcut kartlarını kullanmaya devam edecekler ve kartlarının vize tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanacaklar. Kartlarının vize tarihi dolduğunda ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak Gelir Testi'ne girecekler. Bu test sonucunda uygun görülenler herhangi bir ücret ödemeden
Zorunlu Sağlık Sigortası kapsamında kalmaya devam edecekler.

3- Gelir testine kimler başvurmalı: Ayda 30 gün primi ödenen İşçi, memur, serbest meslek erbabı, isteğe bağlı sigortalı, yeşil kart sahibi, 18 yaşından küçükler ve SGK'dan aylık alanlar ile onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hariç herkes Gelir testi'ne girecek.


4- Son başvuru tarihi ne zaman: 31 Ocak 2012 tarihine kadar başvurulması gerekiyor.

5- Başvurmazsam ne olur: 31 Ocak 2012 tarihine kadar başvurmayanlar SGK tarafından tescil edilecekler ve ailelerindeki kişi başına gelir asgari ücretin 2 katı olarak kabul edilerek uygulamanın tavan (en üst) prim tutarı kadar
Zorunlu Sağlık Sigortası primi ödemeye başlayacaklar.

6- Kimler prim ödemeyecek: Prim ödemeden
Zorunlu Sağlık Sigortalı olmak isteyenler Gelir Testi'ne başvuraraklar. 2012 yılı asgari ücret rakamlarına göre, aylık aile içi kişi başı geliri 295 liradan az olduğu tespit edilirse prim ödemeden Zorunlu Sağlık Sigortalı olacaklar.

7- Geliri 295 lirayı aşanların durumu: 
Ailede kişi başına gelir 295 TL’nin altındaysa, primi devlet ödeyecek. Kişi başına gelir 295 lira ile asgari ücret arasında ise kesilecek prim 33.48 lira olacak. Geliri asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlardan 100.44 TL, asgari ücretin 2 katından fazla olanlardan 200.88 lira alınacak.

8- Gelir testinde nelere dikkat edilir: Gelir testi yapılırken aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir. Buna göre ailenin puanlaması yapılır ve gerekirse hane ziyareti yapılarak ailenin ekonomik durumu gözlemlenir.

9- Ailedeki kimler dikkate alınacak: Gelir testinde aynı hanede yaşayan eş, evli olmayan çocuklar ile büyük anne ve büyük baba dikkate alınacak. Yani ailenin toplam geliri bu kişi sayısına bölünerek bulunacak.

10-Gelir testi ne zaman sonuçlanır: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuruda bulunduktan sonraki 30 günlük süreçte Gelir Testi sonuçlanacak ve Prim ödenip ödenmeyeceği ya da ne kadar prim ödeneceği tespit edilecek.


Zorunlu Sağlık Sigortası kapsamına girenlerin yapması gerekenler:

→ İkamet adreslerinde bulunan İl - İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek “Gelir Testi” yaptırmaları gerekmektedir. Gelir Testi yaptırmayanların ailelerindeki kişi başına gelir asgari ücretin 2 katı olarak kabul edilerek yüksek prim tahsilatı yapılacaktır.

→ Gelir Testi sonucuna göre SGK’ya başvurarak 30 güne tamamlanacak sürelerin hangi kapsamda olacağını seçme hakkı size aittir.
       a- Zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamında mı?
       b- (4A) İsteğe Bağlı Sigortalı olarak mı?

Konu ile ilgili kapsamlı bilgiyi bulunduğunuz il - ilçedeki SGK hizmet birimlerinden alabilirsiniz.

Eğer bu makaleyi yararlı bulduysanız aşağıda yer alan sosyal medya ikonları aracılığıyla paylaşır mısınız? Bu sayede siz de üzerinize düşen bilgi paylaşma yükümlülüğünü yerine getirmenin gururunu yaşayabilirsiniz.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Oğuzhan Aslan

Alt İşveren Taşeron Firma

Özel Güvenlik Sosyal Hizmetler Web Tasarımı