Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası - Oğuzhan ASLAN | COB | General Manager | Han Grup A.Ş.

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

Resim2

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Ocak 2013'te Yürürlüğe Giriyor

20 Haziran 2012'de Meclis'ten geçen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerine İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Yardımcı Sağlık Personeli gibi yeni personel istihdamı zorunluluğu ile Risk Değerlendirmesi, Çalışanların Eğitimi ve Bilgilendirilmesi, Yeni İşyeri Kurulları oluşturma gibi pek çok yeni yükümlülük getiriyor. Bu yükümlülüklere uymayanları ise  yüksek idari para cezaları bekliyor.

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesinin, çalışan sayısı ve/veya işyerinin tehlike sınıf derecesi gözetilmeksizin her işverence yapılması gerekiyor. Bu zorunluluk da 1 Ocak 2013 tarihinde başlıyor. Yapılan denetimlerde işyerinde Risk Değerlendirme Belgesinin olmadığı tespit edilirse 5 bin TL tutarında idari para cezası kesiliyor. Ayrıca bu ceza her ay için katlanarak artıyor.

İşyerlerinde Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurulmak Zorunda

İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işverenlerin "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi" kurması gerekiyor. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre belirlenen haftalık çalışma süresi (45 saat) dikkate alınıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturulmak Zorunda

50 den fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenlerin "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" oluşturması gerekiyor. Bu kurulun işverenin gözetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışmalar yapması gerekiyor. İşyerlerinde bu kurulun oluşturulması sorumluluğu tamamen işverenlerde olacak ve işveren bu kurulu oluşturmaz ya da çalışmasını sağlayacak tedbirleri almaz ise idari para cezasıyla karşılaşacak.

Alt İşverenler De Kurul Oluşturmak Zorunda

  6 aydan fazla süren İşveren - Alt İşveren ilişkisinin bulunduğu hallerde;
- Asıl İşveren ve Alt İşveren ayrı ayrı kurullar oluşturabilir. Eğer ayrı ayrı kurullar oluşturulmuşsa koordinasyonu yürütme yükümlülüğü yine de Asıl İşverene ait olacak.
- Alt işveren Asıl İşverenin oluşturduğu kuruldan faydalanabilir. Bu durumda; oluşturulan kurula Alt İşvereni temsilen koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atanması gerekiyor.
- Asıl işveren Alt İşverenin oluşturduğu kuruldan faydalanabilir. Bu durumda; oluşturulan kurula Asıl İşvereni temsilen koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atanması gerekiyor.

Güvenlik Raporu ve Büyük Kaza Önleme Belgesi

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri büyüklüklerine göre ve işletmeye başlamadan önce "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi" veya "Güvenlik Raporu" hazırlama yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan işverenleri ise 50 bin ile 80 bin TL arasında idari para cezası bekliyor.

İdari Para Cezaları Can Yakacak Gibi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirlenen ve 1.000TL ile 80bin TL arasında her fiil için farklı tutarlarda değişen idari para cezaları belirlenmiş olması ve aykırılığın devamında cezaların artıyor olması dikkat edilmesi gereken bir husus.  Bu cezaların bir kısmı her ay, bir kısmı ise her çalışan için kesileceğinden işverenler çok yüksek tutarlarda cezalarla karşılaşabilir. Örneğin: İşyeri Hekimi ve Güvenlik Uzmanı görevlendirmediği tespit edilen işverene İşyeri Hekimi için 5 bin TL ve Güvenlik Uzmanı için 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL idari para cezası kesilecek. Aykırılığın devam ettiği her ay için de 10 bin TL idari para cezası kesilecek.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tam Metni için tıklayın.

Eğer bu makaleyi yararlı bulduysanız aşağıda yer alan sosyal medya ikonları aracılığıyla paylaşır mısınız? Bu sayede siz de üzerinize düşen bilgi paylaşma yükümlülüğünü yerine getirmenin gururunu yaşayabilirsiniz.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Oğuzhan Aslan

Alt İşveren Taşeron Firma

Özel Güvenlik Sosyal Hizmetler Web Tasarımı